Nezamykané šatní skříňky v říjnu 2017

ilustrační obrázek Žádáme žáky a rodiče, aby věnovali pozornost nezamykaným šatním skříňkám. Za ztrátu z nezamčené skříňky nevzniká nárok na odškodnění.
Problémy řešte s panem školníkem nebo s třídní učitelkou (třídním učitelem).