Nezamčené skříňky a pozdní příchody v únoru

ilustrační obrázek V přílohách zjistíte, kdo si často nezamyká šatní skříňku a kdo chodí pozdě do školy.
Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že při ztrátě osobních věcí z nezamčené šatní skříňky nevzniká nárok na odškodnění. Technické problémy řešte prosím s třídní učitelkou či učitelem, akutně s panem školníkem (tel.: 731 679 097).